นวัตกรรมเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม

20140124_111103ระบบการเคลือบระดับสากลของ NUKOTE นำเสนอวิธีการที่ตรงกับความต้องการแบบเฉพาะของลูกค้า  สิ่งที่เรานำเสนอได้แก่ การระบุข้อมูลจำเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ข้อความระบุวิธีการดำเนินการ โปรแกรมควบคุมคุณภาพและการระบุข้อมูลจำเพาะของระบบอุปกรณ์ที่ถูกต้อง รวมถึงระบบการใช้หุ่นยนต์  วิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบจากแหล่งเดียวคือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอ

เหตุผลที่เลือกเรา

  • การเคลือบด้วยสารยืดหยุ่นที่มีขอบเขตการเคลือบต่าง ๆ ให้เลือกมากที่สุดด้วยความสามารถด้านการผลิตที่ใหญ่ที่สุด

  • เป็นที่รู้จักในระดับโลกอย่างแท้จริงและความสามารถตั้งแต่การออกแบบและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้งานของระบบที่มีคุณภาพซึ่งได้รับการเลือกสรร

  • การใช้งานวิธีการแก้ไขที่ครอบคลุมผสมผสานกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ที่เป็นขั้นสุดยอดของการพัฒนา

ภาคการตลาดที่สำคัญของ Nukote

ในภาคอุตสาหกรรม

วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างในทางอุตสาหกรรมและในด้านการค้าคือจุดสนใจหลักในระบบการเคลือบของ Nukote วิธีการแก้ไขปัญหาในประวัติที่ผ่านมาของเราในขอบเขตภาคอุตสาหกรรมนี้ ตั้งแต่โรงงานผลิตในภาคอุตสาหกรรมหนักและสถานประกอบการต่าง ๆ ไปจนถึงโครงการสนามกีฬาและคาสิโนต่าง ๆ ทั่วโลก

ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมพึ่งพาเราในการนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่คงทนยืนยาวในสภาวะการณ์ที่ยากลำบากและเป็นอุปสรรค ลูกค้าในภาคการก่อสร้างเชิงพาณิชย์พึ่งพาเราในการนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีอายุการใช้งานยาวนานและต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย ลูกค้าทั้งสองประเภทต้องการวิธีแก้ไขปัญหาครบวงจรซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทของเรานำเสนอเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ การระบุข้อมูลจำเพาะในทางวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า อุปกรณ์การเคลือบที่เป็นขั้นสุดยอดของการพัฒนาและผู้รับเหมาการดำเนินงานที่เป็นมืออาชีพ

โครงสร้างพื้นฐาน

วิธีแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานคือจุดสนใจหลักในระบบการเคลือบของ Nukote วิธีแก้ไขปัญหาจากประวัติที่ผ่านมาของเราในภาคนี้ได้แก่ สะพาน อุโมงค์ และระบบการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ลูกค้าในภาคโครงสร้างพื้นฐานพึ่งพาเราในการนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่มีความประหยัด ครอบคลุม และรวดเร็ว พร้อมด้วยช่วงเวลาการใช้งานการออกแบบที่ยืนยาวครอบคลุม ลูกค้าเหล่านี้ต้องการวิธีแก้ไขปัญหาที่ครบวงจร ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วในระยะเวลาการดำเนินงานที่ไม่มีความยืดหยุ่น การส่งมอบวิธีแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะซับซ้อนเหล่านี้คือสิ่งที่บริษัทของเรานำเสนอเป็นหลัก ซึ่งจะต้องใช้องค์ประกอบพื้นฐานในการระบุข้อมูลจำเพาะทางวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า อุปกรณ์เคลือบที่เป็นขั้นสุดยอดของการพัฒนาและผู้รับเหมาการดำเนินงานที่เป็นมืออาชีพของเรา

การทำเหมืองแร่

วิธีแก้ไขปัญหาของกระบวนการทำเหมืองคือข้อเสนอหลักที่มีให้ในระบบการเคลือบของ Nukote วิธีแก้ไขปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์ของเราในภาคอุตสาหกรรมนี้ได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทอง ทองแดง เหล็ก ถ่านหินและแร่ธาตุอื่น ๆ โครงการทำเหมืองมีด้วยกันสองประเภทคือ การบำรุงรักษาและการก่อสร้างเหมืองใหม่ โครงการด้านการบำรุงรักษาจะดำเนินการในช่วงการปิดเหมืองระยะสั้น ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลา 2-5 วัน ประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วอย่างเป็นมืออาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้า โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการที่รวดเร็ว แต่ความซับซ้อนของงานทั้งสองประเภทมีอยู่ในระดับที่สูงมาก

ลูกค้าพึ่งพาเราในการนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาความซับซ้อนเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ ความครอบคลุม ความรวดเร็ว และมีช่วงอายุการใช้งานการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงในสภาวะการณ์ที่ต้องสัมผัสกับการขีดข่วน การกระทบกระแทกและการสัมผัสกับสารเคมี นอกจากนี้ลูกค้าเหล่านี้ยังต้องการวิธีแก้ไขปัญหาที่ครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อการดำเนินงานให้สำเร็จโดยรวดเร็วภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงานที่ไม่มีความยืดหยุ่น วิธีแก้ไขปัญหาความซับซ้อนเหล่านี้เป็นข้อเสนอสำคัญของบริษัทของเรา ซึ่งจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบพื้นฐานของการระบุข้อมูลจำเพาะทางวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า อุปกรณ์เคลือบที่เป็นขั้นสุดยอดของการพัฒนาและผู้รับเหมาที่เป็นมืออาชีพในระดับสูงสุด

ด้านปิโตรเคมี

วิธีแก้ไขปัญหาด้านน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมีเป็นจุดสนใจหลักที่มีความแตกต่างในระบบการเคลือบของ Nukote วิธีแก้ไขปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราในภาคอุตสาหกรรมนี้ได้แก่ กระบวนการต้นสายและปลายสายสำหรับน้ำมันดิบ น้ำมันชั้นแผ่นหิน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่แตกสาขาออกไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การระบุข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมนี้ได้แก่การขุดเจาะต้นสายบนบกและในทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัด ท่อและสถานประกอบการจัดเก็บ โรงงานดำเนินกระบวนการปลายสาย สถานประกอบการจัดเก็บและท่อ และการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่ผ่านการกลั่น ซึ่งรวมถึงรถบรรทุก เรือลากจูง เรือบรรทุกและท่อต่าง ๆ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบการป้องกันที่ต่อเนื่องคือสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อลูกค้า

ความซับซ้อนของการระบุข้อมูลจำเพาะและวิธีการดำเนินงานอยู่ในระดับที่สูงอย่างยิ่ง ลูกค้าพึ่งพาเราในการนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาความซับซ้อนเหล่านี้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิของกระบวนการ การสัมผัสต่อสารเคมี สภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและระดับของการใช้ในทางที่ผิดที่มีอยู่เดิม

วิธีแก้ไขปัญหาความซับซ้อนสำหรับการสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้คือสิ่งที่บริษัทของเรานำเสนอเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางด้านระบบที่มีการระบุข้อมูลจำเพาะทางวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า อุปกรณ์การเคลือบที่เป็นขั้นสุดยอดของการพัฒนาและผู้ดำเนินงานที่เป็นมืออาชีพระดับสูงสุด

การผลิตพลังงาน

วิธีแก้ไขปัญหาในด้านการผลิตและแจกจ่ายพลังงานคือจุดสนใจหลักของระบบเคลือบของ Nukote วิธีแก้ไขปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราในภาคอุตสาหกรรมนี้มีสี่ประเภทหลักของการผลิตพลังงานรวมอยู่ ซึ่งได้แก่ ความร้อน กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ นิวเคลียร์ และการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ประเภทของโครงการเหล่านี้มีข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Environment หรือ HSE) ที่เข้มงวดและมักจำเป็นต้องมีการติดตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ห่างไกล การดำเนินการหลายประการจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ด้านหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนและระดับทักษะที่สูงอย่างยิ่งของผู้รับเหมา ลูกค้าพึ่งพาเราสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ครบวงจรในสภาวะการณ์ที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ ซึ่งเป็นการนำเสนอการปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าที่มีความครอบคลุม โดยเป็นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและอายุการใช้งานการออกแบบจำเป็นต้องขยายออกไปในสภาวะการณ์ที่มีการสัมผัสกับการขีดข่วน การกระทบกระแทกและสารเคมี วิธีแก้ไขปัญหาความซับซ้อนคือสิ่งที่บริษัทของเรานำเสนอเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบพื้นฐานของการระบุข้อมูลจำเพาะทางด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า อุปกรณ์การเคลือบที่เป็นขั้นสุดยอดของการพัฒนาและผู้รับเหมาการดำเนินงานที่เป็นมืออาชีพในระดับสูงสุด

ระบบพลังงานน้ำ

วิธีแก้ไขปัญหาในด้านการผลิตและแจกจ่ายพลังงานคือจุดสนใจหลักของระบบเคลือบของ Nukote วิธีแก้ไขปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราในภาคอุตสาหกรรมนี้มีสี่ประเภทหลักของการผลิตพลังงานรวมอยู่ ซึ่งได้แก่ ความร้อน กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ นิวเคลียร์ และการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ประเภทของโครงการเหล่านี้มีข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Environment หรือ HSE) ที่เข้มงวดและมักจำเป็นต้องมีการติดตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ห่างไกล การดำเนินการหลายประการจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ด้านหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนและระดับทักษะที่สูงอย่างยิ่งของผู้รับเหมา ลูกค้าพึ่งพาเราสำหรับวิธีแก้ไขปัญหาที่ครบวงจรในสภาวะการณ์ที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ ซึ่งเป็นการนำเสนอการปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าที่มีความครอบคลุม โดยเป็นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและอายุการใช้งานการออกแบบจำเป็นต้องขยายออกไปในสภาวะการณ์ที่มีการสัมผัสกับการขีดข่วน การกระทบกระแทกและสารเคมี วิธีแก้ไขปัญหาความซับซ้อนคือสิ่งที่บริษัทของเรานำเสนอเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบพื้นฐานของการระบุข้อมูลจำเพาะทางด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า อุปกรณ์การเคลือบที่เป็นขั้นสุดยอดของการพัฒนาและผู้รับเหมาการดำเนินงานที่เป็นมืออาชีพในระดับสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ของ Nukote

ผลิตภัณฑ์หลักสำหรับระบบการเคลือบของ Nukote มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มหลักของ โพลียูเรียฟิล์มแบบหนาที่ยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ (elastomeric thick film polyureas) โพลียูรีเทน (polyurethane) และการผสมผสานจากหลายส่วนทางเคมีของสองแพลตฟอร์มนี้ การมุ่งเน้นนี้นำไปสู่การมีขอบเขตผลิตภัณฑ์การเคลือบยางความดันสูงหลายองค์ประกอบให้เลือกใช้งานได้มากที่สุดในระดับโลก ความเปลี่ยนแปลงของการสร้างผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับให้ดีขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันออกไปของลูกค้า ซึ่งในที่นี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน การขีดข่วน การสึกหรอ อัตราความเร็ว การกระทบกระแทกและการเคลื่อนไหวของโครงสร้างเมื่อใช้งาน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้นำเสนอการใช้งานที่มีอัตราความรวดเร็วในระดับที่สูงอย่างยิ่ง ซึ่งมีขนาดใหญ่ ไร้รอยต่อและตามความหนาของฟิล์มแห้งตามที่ต้องการโดยไม่ต้องมีการทำเป็นชั้น

ผลิตภัณฑ์ HLT ของ Nukote ด้วยสูตรการสร้างที่แตกต่างที่ทั้งสร้างความสะดวกต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ยางหลักของเรา หรือในด้านการเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นในสภาวะการสัมผัสที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้สูตรการสร้างเหล่านี้ยังมีการนำไปใช้เป็นระบบสแตนด์อโลนบนวัสดุโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตและการก่ออิฐ ขอบเขตของผลิตภัณฑ์นี้สร้างขึ้นจากคุณสมบัติทางเคมีของซิลิกาคอลลอยด์ ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ของการนำพาความชื้นของคอนกรีตที่ลดลง ความแข็งและความหนาแน่นของคอนกรีตที่ดีขึ้นและการลดหรือกำจัดความดันในทางลบหรือสภาวะการแทรกซึม ซึ่งพบได้บ่อยในวัสดุโครงสร้างที่เป็นคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์การป้องกันทางเคมีของ Nukote สูตรการสร้างแบบเฉพาะสำหรับใช้ในที่ที่อุณหภูมิของกระบวนการอยู่ในระดับสูงร่วมกับการเกิดการสึกหรอหรือการขีดข่วนและการสัมผัสกับสารเคมีหรือไฮโดรคาร์บอนในระดับสูง ขอบเขตของผลิตภัณฑ์นี้สร้างขึ้นจากองค์ประกอบสารเคมีของเรซินสังเคราะห์ (epoxy) กับเซรามิกและเหล็กในรูปของสารละลาย และส่วนใหญ่มักใช้กับวัสดุโครงสร้างที่เป็นเหล็ก ซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกันการสึกหรอในสภาวะที่ต้องเผชิญกับงานหนักและยากลำบาก

ผลิตภัณฑ์ Premera ของ Nukote สูตรการสร้างแบบเฉพาะสำหรับใช้งานในการป้องกันการสึกหรอ ซึ่งเป็นที่ที่ต้องการความคงทนของสี วัสดุเคลือบเงาของสถาปัตกรรมและความต้านทานต่อสารเคมี เพื่อให้เกิดการปกป้องในระยะยาวมากขึ้นต่อวัสดุโครงสร้างที่เป็นเหล็กและคอนกรีต ขอบเขตของผลิตภัณฑ์นี้สร้างขึ้นจากองค์ประกอบสารเคมีในกลุ่มโพลิแอสพาร์ติกอะลิฟาติก (polyaspartic aliphatic) ของฟิล์มโพลียูเรียแบบบาง

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Click Here

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

Click Here

Nukote Coating Systems International

สำนักงานใหญ่
4730 Consulate Plaza Drive, Suite 100
Houston, Texas USA 77032

โทรศัพท์: +1.832.770.7100
แฟ็กซ์: +1.281.227.0909
แฟ็กซ์ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย: +1.877.279.3487
US Toll Free: +1.800.320.4510

อีเมล: info@nukoteusa.com
อีเมล: info@nukoteglobal.com

4730 Consulate Plaza Drive, Suite 100, Houston, TX 77032